Villamos Biztonsági Felülvizsgálat


Cégünk a jogszabályi deregulációs folyamatnak eleget téve a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet (27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet módosítással egybe szerkesztve) az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről alkotott rendelete szerint végzi a:

Villamos Biztonsági Felülvizsgálatokat (VBF)

 

Elismeréseink:

Ampervadász Kft. villamos biztonsági felülvizsgálat - Magyar Brands Kiváló Üzleti Márka Ampervadász Kft. villamos biztonsági felülvizsgálat - AAA Highest Creditworthiness 2023 Ampervadász Kft. villamos biztonsági felülvizsgálat - BKIK Kamarai Bizalom minősítés

 

Az előírt vizsgálat nem új szempontokat fogalmaz meg, hanem az eddig külön minősítésekben:

 • Érintésvédelem szabványossági felülvizsgálata vagy
 • Közvetett érintés elleni védelem felülvizsgálata
 • Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata
 • Üzembehelyezést megelőző első felülvizsgálat
 • Robbanásvédelmi minősítés

már részletezett vizsgálatokat igyekszik korszerűen és átláthatóan egy minősítő iratban összefoglaltan és egységesen kezelni.

Jelen pillanatban ellentmondásos a szabályozás, ami miatt jogbizonytalanságot érezhet a megrendelő. Cégünk megfelelő szabályozás híján a fenti pontokban összegyűjtött témaköröket egy minősítő iratban – melynek címe Villamos Biztonsági Felülvizsgálat – gyűjti össze, és pontonként kezelve tesz eleget fenti vizsgálati fajtáknak, megfelelő fejezetekben.

A vizsgálatok elvégzésére nincs jelenleg megfelelő képzési követelményrendszer. Ezért a régi, de még hatályos feljogosítás szerinti alábbi szakmai képesítésekkel lehet teljeskörűen elvégezni a Villamos Biztonsági Felülvizsgálat-ot:

 • OKJ Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
 • OKJ Erősáramú berendezések felülvizsgálója
 • OKJ Villámvédelmi felülvizsgáló (külön minősítés !!!)
 • OKJ Robbanásbiztos berendezés kezelője

Fenti képesítések mellé a tűzvédelmi szakvizsga, orvosi alkalmassági megléte és igazolt ismeretfelújító képzés igazolása is szükséges. Továbbá a műszeres mérések többségéhez kalibrált műszer megléte szükséges.

A Villamos Biztonsági Felülvizsgálat témakörei, ellenőrzési szempontjai:

A részletek megtekintéséhez kattintson az Önt érdeklő címre!

 1. Gyártmány ellenőrzés (CE tanúsítás)
 2. Terv ellenőrzés
 3. Használati és kezelési útmutatók
 4. Szerelési igazolások
 5. Működési próbák
 6. Megszakító beállítási jegyzék 
 7. Szemrevételezés (épp állapotok, szabványos szerelés, hiányok stb.) 
 8. Közvetett érintés elleni védelmek ellenőrzése

  – 0, I, II, III védelmi mód ellenőrzése, ezek részletes minősítése

  – Áramvédő kapcsolók minősítése

 9. Kijárat- és biztonsági világítások
 10. Megvilágítás mérés – LUX mérés
 11. Túlfeszültség védelem
 12. Hálózat szigetelés vizsgálatai
 13. Kábelek szigetelés vizsgálatai
 14. ATEX Zónának megfelelő gyártmányok kiválasztása, szerelése
  – ATEX R-L-C mérések (ia; ib védelmi mód alkalmazása esetén)
 15. Villámvédelem 
 16. Takarás előtti vizsgálatok

Közvetlenül épülethez nem kapcsolódó vizsgálatok:

 • Kézi szerszámok
 • Hosszabbítók
 • Üzem közben áthelyezhető berendezések
 • Hegesztőgépek
 • Járművek vizsgálatai (elektromos autók felülvizsgálata stb.)

Gyártók esetében külön minősítések szükségesek:

További követelmények, melyek levezethetőek az EU szabályozásából, ami vonatkozik a termékekre, azok felhasználására, adott esetben használati körülményeikre: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_hu Kiemelten a Kisfeszültségi villamossági termékek (LVD) direktíva előírásainak betartására.

Jógszabályi előírások villamos biztonsági felülvizsgálatokra:

 • évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
 • 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
 • 8/1981.(XII.27.) IpM rendelet a kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzatáról ( hatályon kívül helyezve: 2018. január 01.) – hatályon kívülA rendeletet a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.
 • 40/2017. (XII. 4.)NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről.
 • 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről (hatályos: 2016. 07. 15-ig) – hatályon kívül: A rendeletet a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet 23. §-a hatályon kívül helyezte 2016. július 15. napjával. 
 • 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról.
 • 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről
 • 72/2003.(X.29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról
 • 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről
 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

***

Gyakori kifejezések villamos biztonsági felülvizsgálat témakörben:
 • villamos biztonságtechnika
 • villamos biztonsági felülvizsgálat
 • villamos biztonsági felülvizsgáló
 • vbf
 • vbf felülvizsgálat
 • villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat
 • villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló
 • villamos biztonságtechnikai ellenőrzés
 • villamos-biztonságtechnikai
 • villamos biztonsági szabályzat
 • villamos érintésvédelmi vizsgálat
 • villamos érintésvédelmi felülvizsgálat