Villamos Biztonsági Felülvizsgálat

Cégünk a jogszabályi deregulációs folyamatnak eleget téve a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet (27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet módosítással egybe szerkesztve) az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről alkotott rendelete szerint végzi a:

Villamos Biztonsági Felülvizsgálatokat (VBF).

 

Az előírt vizsgálat nem új szempontokat fogalmaz meg, hanem az eddig külön minősítésekben:

 • Érintésvédelem szabványossági felülvizsgálata vagy
 • Közvetett érintés elleni védelem felülvizsgálata
 • Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata
 • Üzembehelyezést megelőző első felülvizsgálat
 • Robbanásvédelmi minősítés

már részletezett vizsgálatokat igyekszik korszerűen és átláthatóan egy minősítő iratban összefoglaltan és egységesen kezelni.

Jelen pillanatban ellentmondásos a szabályozás, ami miatt jogbizonytalanságot érezhet a megrendelő. Cégünk megfelelő szabályozás híján a fenti pontokban összegyűjtött témaköröket egy minősítő iratban – melynek címe Villamos Biztonsági Felülvizsgálat – gyűjti össze, és pontonként kezelve tesz eleget fenti vizsgálati fajtáknak, megfelelő fejezetekben.

A vizsgálatok elvégzésére nincs jelenleg megfelelő képzési követelményrendszer. Ezért a régi, de még hatályos feljogosítás szerinti alábbi szakmai képesítésekkel lehet teljeskörűen elvégezni a Villamos Biztonsági Felülvizsgálat-ot:

 • OKJ Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
 • OKJ Erősáramú berendezések felülvizsgálója
 • OKJ Villámvédelmi felülvizsgáló (külön minősítés !!!)
 • OKJ Robbanásbiztos berendezés kezelője

Fenti képesítések mellé a tűzvédelmi szakvizsga, orvosi alkalmassági megléte és igazolt ismeretfelújító képzés igazolása is szükséges. Továbbá a műszeres mérések többségéhez kalibrált műszer megléte szükséges.

A Villamos Biztonsági Felülvizsgálat témakörei, ellenőrzési szempontjai:

 1. Gyártmány ellenőrzés (CE tanúsítás)
 2. Terv ellenőrzés
 3. Használati és kezelési útmutatók
 4. Szerelési igazolások
 5. Működési próbák
 6. Megszakító beállítási jegyzék
 7. Szemrevételezés (épp állapotok, szabványos szerelés, hiányok stb.)
 8. Közvetett érintés elleni védelmek ellenőrzése:
 9. 0, I, II, III védelmi mód ellenőrzése, ezek részletes minősítése
 10. Áramvédő kapcsolók minősítése
 11. Kijárat és biztonsági világítások
 12. Megvilágítás mérés
 13. Túlfeszültség védelem
 14. Hálózat szigetelés vizsgálatai
 15. Kábelek szigetelés vizsgálatai
 16. ATEX Zónának megfelelő gyártmányok kiválasztása, szerelése
 17. ATEX R-L-C mérések (ia; ib védelmi mód alkalmazása esetén)
 18. Villámvédelem
 19. Takarás előtti vizsgálatok

Közvetlenül épülethez nem kapcsolódó vizsgálatok:

 • Kézi szerszámok
 • Hosszabbítók
 • Üzem közben áthelyezhető berendezések
 • Hegesztőgépek
 • Járművek vizsgálatai (elektromos autók felülvizsgálata stb.)

Gyártók esetében külön minősítések szükségesek:

 • 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

További követelmények, melyek levezethetőek az EU szabályozásából, ami vonatkozik a termékekre, azok felhasználására, adott esetben használati körülményeikre: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_hu Kiemelten a Kisfeszültségi villamossági termékek (LVD) direktíva előírásainak betartására.