Használati és kezelési útmutatók


Magyarországon
a hatályos jogszabályok – 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről – alapján villamos berendezés, mint termék kizárólag használati és kezelési útmutatóval hozható forgalomba. Ennek különösebb formai követelménye nincsen.

A használati és kezelési útmutató tartalmára vonatkozó főbb követelmények:

  • Magyar nyelven, közérthetően és egyértelmű módon tartalmaznia kell a termék rendeltetésszerű használatához, kezeléséhez, működtetéséhez szükséges feltételeket és ismereteket.

  • Ismertetnie kell a termék főbb műszaki jellemzőit, üzembe helyezési lépéseit, karbantartási előírásait, a termék tárolási, eltarthatósági feltételeit.

  • Tartalmaznia kell a Jótállási feltételeket, a forgalmazó és a szerviz adatait.

  • Importáru esetén az eredeti idegen nyelvű útmutatóval azonos tartalmú, magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót kell a felhasználó számára biztosítani.

 

AJÁNLATUNK


Fent felsorolt szempontok szerint vállaljuk villamos elosztó berendezések használati és kezelési útmutatójának elkészítését.

Az Ön termékének piacra kerülésével kapcsolatos egyéb feladatkörökbe is bekapcsolódunk, azok bármely szakaszában, igény szerint. Úgy mint: tervezés, tervellenőrzés, CE minősítés, felülvizsgálat.