Közvetett érintés elleni védelmek ellenőrzése

 

A kisfeszültségű berendezések villamos biztonsági felülvizsgálatai során a villamos berendezéseket érintésvédelmi szempontból négy csoportba, avagy Érintésvédelmi osztályba soroljuk az MSZ EN 61140:2003 „Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és szerkezetekre vonatkozó közös szempontok” szabvány szerint. Ezen négy ÉV osztály felülvizsgálati szempontjai az alábbiak szerint alakulnak:

 

0, I, II, III védelmi mód ellenőrzése, ezek részletes minősítése

 

0. ÉV osztály: Az üzemi szigetelésen kívül más érintésvédelmi intézkedés nincs. A berendezés fém testén – ha egyáltalán van ilyen – nincs védővezető csatlakoztatására alkalmas kapocs. A hibavédelem kizárólag az alapszigetelésen alapul.

Villamos Biztonsági Felülvizsgálat során vizsgálandó, hogy a berendezést kizárólag megfelelően szakképzett, kioktatott, feljogosított személy közelíthesse meg. A berendezések illetéktelenek általi véletlen megközelítését meg kell akadályozni a megfelelő jelzésekkel, kiegészítő védelmekkel. Például védőakadály alkalmazásával, kézzel érinthető tartományon kívül helyezéssel, védőelválasztással.

I. ÉV osztály: Védővezetős érintésvédelmi mód. Szaknyelven fogalmazva a táplálás önműködő lekapcsolására bízzuk a hibavédelmet. Alapvető tervezési szempont, hogy Áramütés esetén az MSZ HD 60364-4-41 „Kisfeszültségű villamos berendezések. Áramütés elleni védelem” szabvány által előírt gyorsasággal szűnjön meg a táplálás. A berendezés fém testét csatlakoztatni szükséges a hálózat védővezetőjéhez, vagy külön e célra létesített földeléshez, annak függvényében, hogy TN, TT vagy IT rendszerű a tápláló hálózat.

A villamos biztonsági felülvizsgálat során a berendezés burkolatának és kábelcsatlakozásainak épségén túl a védővezető folytonosságát vizsgáljuk ellenállás méréssel. A tápláló hálózatot hurokimpedancia méréssel vizsgáljuk a berendezés csatlakozási helyén. A mérési eredményeket kiértékelve minősítjük a berendezést, illetve a hálózatot. Kiegészítő védelemként alkalmazandó Áramvédő kapcsoló (ÁVK, FI-relé, ÉV relé) melynek minősítése az alábbiak szerint zajlik.

ÁVK (RCD) felülvizsgálat : Szemrevételezéssel vizsgálandó, hogy az ÁVK bekötése megfelelő-e. Előforduló hibák: a védővezető átvezetése az ÁVK nulla kapcsán, akár PEN, akár PE vezető formájában egyaránt tilos. Szintén nem megengedett az ÁVK-t megkerülő nulla-, vagy fázisvezető alkalmazása, amennyiben az áramkör bármely aktív vezetője az ÁVK védett oldalán van.

Ezen túlmenően számításokkal ellenőrizni kell, hogy a terhelő áram az ÁVK üzemi áramerőssége [In] alatt marad-e az összes lehetséges üzemállapotban. Ennek oka, hogy az ÁVK nem túláramvédelmi eszköz, túlterhelés elleni védelmét az erre a feladatra tervezett eszközzel szükséges megoldani. Ennek hiányában a túláram melegítő hatására – mely négyzetes összefüggésben van az áramerősséggel: Q=I2*t – az ÁVK tönkremegy, érintkezői beégnek, hiba esetén kioldásra többé nem alkalmas.

Következő lépés a műszeres vizsgálat mely az ÁVK-án található teszt gomb háromszori működtetésével kezdődik. Ennek sikeressége után a névleges kioldóáram [I∆n] felével terheljük az ÁVK-t, melyre nem szabad kioldania. Ezután a valódi kioldási áramerősséget mérjük meg, illetve annak gyorsaságát. Felvesszünk további kioldási paramétereket kétszeres, és ötszörös névleges kioldóáramok esetében.

Különösen fontos az áramvédő kapcsolók rendszeres villamos biztonsági vizsgálata, hiszen egy hibásan méretezett, kiválasztott, bekötött ÁVK hamis biztonságérzetet ad, és pont a kulcsfontosságú pillanatban – amikor emberélet múlhat rajta – nem old ki. Nem véletlenül hangsúlyozza minden gyártó, illetve a vonatkozó szabványok  az ÁVK időszakos működési próbáját.

Túlterhelt ÁVK

II. ÉV osztály: Kettős szigeteléssel vagy megerősített szigeteléssel ellátott védelmi mód. Az üzemszerűen feszültség alatt álló részek szigetelése oly módon van kialakítva, hogy egyszeres meghibásodás esetén nem léphet fel veszélyes érintési feszültség, így biztosítható a villamos biztonság ezen védelmi mód esetén. A védővezető csatlakoztatása kifejezetten tilos.

Villamos biztonsági felülvizsgálat keretein belül a burkolat és kábel épségét szemrevételezéssel ellenőrizzük. Kéziszerszámok esetében – melyek évenkénti felülvizsgálatát a  10/2016 NGM rendelt írja elő – szigetelési ellenállást mérünk, a feszültségmentes állapotban rövidre zárt aktív vezető kapcsai és a burkolat fém részei között.

III. ÉV osztály : Röviden törpefeszültség (Extra Low Voltage, azaz ELV). A berendezés üzemi feszültségszintjének megválasztása a limitfeszültség alatti tartományban van, Így a villamos biztonságot az alacsony feszültség adja. Az aktív részek közvetlen megérintése nem jár áramütés veszélyével normál körülmények közt. A limitfeszültség nagysága függ az áramnemtől és a III. ÉV osztály alcsoportjától:

A villamos biztonsági felülvizsgálat szempontjai: A törpefeszültség előállítását végző EN 61558-2-6 szabvány szerinti biztonsági szigetelőtranszformátor vizsgálata (SELV és PELV) szükséges, illetve a védővezető folytonossága szekunder oldalon (PELV).