Szerelési igazolások

 

Felülvizsgálói tevékenységünk során feltárt hibák, hiányosságok javítása – néhány kivételtől eltekintve – villanyszerelői kompetencia. Megfelelő jogosultságú villanyszerelő végezheti a feltárt hibához mérten megfelelő javítást, és adhat róla Szerelői Nyilatkozatot, más néven Kivitelezői Nyilatkozatot.  Alapesetben ezen nyilatkozatot a Villamos Biztonsági Felülvizsgálat – továbbiakban VBF – hibalistája mellé csatolva válhat megfelelő minősítésűvé a felülvizsgált hálózat és berendezés.

Más a helyzet új létesítéskor vagy régebbi létesítésű, már meglévő hálózatok rekonstrukciója, felújítása esetén, illetve bővítéskor, átalakításkor. Ilyenkor a kivitelezést célszerűen minden esetben villamos terv előzi meg, mintegy a kivitelezés bemenő adataként.

A kivitelezés végeztével az azt végző villamos kivitelező kiállítja a Szerelési Igazolást. Ebben nyilatkozik arról, hogy az elvégzett munka és a felhasznált anyagok megfelelnek a villamos tervdokumentációnak, vonatkozó szabványoknak és jogszabályoknak. A 40/2017 (XII.4.) NGM rendelet jelenleg hatályos változata szerint a szerelést (létesítést, felújítást, bővítést) minden esetben a Villamos Biztonsági Felülvizsgálattal szükséges igazolni, melynek során a fent említett Szerelési Igazolások megfelelőségét is vizsgáljuk.