Szemrevételezés (épp állapotok, szabványos szerelés, hiányok stb.)

 

Villamos biztonsági felülvizsgálataink során alkalmazott vizsgálati módszereink közül a szemrevételezéses vizsgálat az egyik legalapvetőbb.

A villamos installáció, az összekötő berendezések, az elosztó berendezések, és minden egyéb villamos szerkezet, mely részt vesz a villamos energia szállításában/elosztásában, szemrevételezése kerül. Ennek során ellenőrizzük a szabványos szerelést, a gyártmányok gyártói utasításoknak megfelelő szerelését, burkolatok állapotát/épségét, a megfelelő IP védettségi fokozat meglétét a felhasználási környezettől függően, és az elosztóberendezések és egyéb villamos szerkezetek az MSZ HD 60364 szabványsorozat iránymutatásait figyelembe vevő létesítéseit. Az előforduló nem megfelelőségek alapvetően három kategóriába sorolhatók: áramütés-veszélyes állapot, tűzveszélyes állapot, illetve nem szabványos állapot.

A szemrevételezéses vizsgálat során gyakrabban előforduló hibák, az előbb említett kategóriákba sorolva:

Nem szabványos szerelés

Áramütés veszélyével fenyegető hibák:

 • Áram-védőkapcsoló nem megfelelő bekötése, PE, vagy PEN vezető átvezetése
 • Aktív vezető szabadon
 • Védővezető hiánya, szakadása
 • Védővezető érintkezőjének sérülése
 • Rögzítetlen/lazán rögzített szerelvény
 • Burkolat sérülése, aktív rész szabadon érinthetővé válása

 

Tűzveszéllyel fenyegető hibák:

Érvéghüvely hiány

 • Nem szabványos villamos kötés, különös tekintettel a sodrott és forrasztott kötésekre
 • Túlterhelt kötési pont
 • Nem a vezeték/berendezés megengedhető terheléséhez illesztett túláramvédelem, illetve fordítva is igaz: nem az előírt túláramvédelemhez választott vezeték keresztmetszet
 • Nem megfelelően szerelt vezetékvégződések. Érvéghüvelyezés, saruzás hiánya
 • Sajnos még mindig előfordul, hogy vörösréz és alumínium anyagúvezetőket egyazon kötési pontban összehoznak.

  Túlterhelés

  Innentől kezdve idő kérdése, hogy mikor gyullad ki. Ennek oka: a légköri nedvesség hatására elektrokémiai oxidáció indul meg a két fém találkozásánál. Erre rátesz egy lapáttal, hogy galvanikus potenciálkülönbség is van a két fém között. Idővel csökken a vezetőképes felület, vagyis nő az átmeneti ellenállás. Az áram melegítő hatása négyzetesen jelentkezik, vagyis a folyamatosan romló állapotú kötés mindenkori disszipációs hője melegíti a szigetelést, mely egy idő után meggyullad. Villamos biztonsági felülvizsgálatunk alkalmával ezen kötések érintésvédelmi, szakszóval hurokimpedancia mérését érintésvédelmi célműszerekkel igyekszünk kiszűrni nagy valószínűséggel.

 

IP védettségi fokozat

Nem szabványos állapotok, melyek közvetve jelentenek veszélyt:

 • Nem szabványos vezeték színhasználat/színjelölés
 • Figyelmeztető feliratok hiánya
 • Rögzítetlen kötés
 • IP védettségi fokozat nem a helyiség rendeltetésének megfelelő megválasztása
 • Vezetékek nem megfelelő módon történő vezetése, rögzítése