Hálózat szigetelés vizsgálatai

 

Kijelenthető, hogy a hálózat szigetelési ellenállásának vizsgálata egy csökevény, mely itt maradt a múltból. Pontosabban azokból az időkből, amikor a kábelek, vezetékek, erek szigetelőanyagai nem a mai korszerű műanyagipar palettájáról kerültek ki. Ezen időkben a kábel szigetelőanyagának elöregedése valós jelenség volt. Érthető tehát, hogy a korabeli jogszabályalkotó előírta ezt a vizsgálatot, azonban mára ez – műszaki szempontú megközelítésből – teljesen okafogyottá vált. A gyártó szavatolja a vezetékek és egyéb villamos szerkezetek megfelelőségét. További számottevő állagromlással nem kell számolni a tervezett élettartam alatt, feltételezve azt, hogy a várható igénybevételnek megfelelő vezeték került kiválasztásra az adott helyen.

Hálózatszigetelés vizsgálat

Természetesen a világon minden, így a villamos biztonsági felülvizsgálat is megvalósítható, de nagyon idő-, munkaerő-, ezáltal költségigényes, hosszú üzemkieséssel jár és magában hordozza a villamos szerkezetek, berendezések szükségtelen károsodásának kockázatát.

A teljes hálózat szigetelésének vizsgálatának menete:

  1. Teljes lekapcsolás.
  2. Összes vezetékvégződés lekötése mind betáplálás, mind a végponti berendezések oldalán.
  3. Túlfeszültség levezetők lekötése, kiiktatása.
  4. Szigetelés ellenállás mérése minimum 250V vizsgáló feszültséggel.
  5. Mérési eredmények kiértékelése.
  6. Hiba esetén javítás.
  7. Hibátlan állapot esetén minden vezeték visszakötése.
  8. Mivel a kötéseket megbontottuk, új villamos biztonsági felülvizsgálat, illetve szigetelésvizsgálatot követően hurok impedancia mérések elvégzése, melyet a villamos biztonsági minősítő iratban rögzítünk.

A tényleges műszeres felülvizsgálaton és az eredmények kiértékelésén kívül minden fentebb leírt feladat a Megrendelő feladatkörébe esik. Továbbá eme procedúra során a berendezésekben, szerkezetekben keletkezett esetleges károkért sem tud a felülvizsgáló felelősséget vállalni. A vizsgálatok elvégzése minden kötőelemre, vezetékre nagyobb terhelést ró. A hajlítgatások anyag kifáradásokat okoznak a vezető erekben, mikró repedések keletkezhetnek a szigeteléseken. A csavarok oldása a menetek nyúlásához vezetnek. A gyártók nem kalkulálnak csak után húzással, mely az anyagok hidegfolyása miatt természetes folyamat, de a három évente oldott kötések időelőtti elhasználódást okoznak. A „bolygatás”, mint mechanikai számottevő tényező további nem várt hibákat eredményez, mind emberi, mind beépített anyagok tekintetében.

Cégünk minden villamos biztonsági felülvizsgálat alkalmával a megrendelőt kéri fel a vizsgálat elvégzéséhez szükséges fent említett előkészületek és utómunkálatok elvégzésére. Amennyiben zen feltételek nem teljesíthetőek bármely okból, minősítésünkben rögzítjük a vizsgálat elmaradását. Ezen bejegyzés a jogszabályi büntethetőséget figyelembevéve szükséges. Reményeinket fejezzük ki a jogalkotók felé, hogy a korunk műszaki színvonalának és sajátosságainak figyelembevételével a deregulációs folyamatok elérkeznek arra az állapotra, hogy ezen hálózat szigetelés vizsgálatokat csak üzembehelyezést megelőzően vagy hibakeresés alkalmával kelljen elvégeztetni. Utóbbi esetben nem kötelezően, hanem egyszerűen az üzemvitel helyreállítását elősegítendő bármely műszeres méréssel egyenértékűen kezelve.

Felhívjuk megrendelőink figyelmét a villamos biztonsági felülvizsgálat során elvárt hálózat szigetelésvizsgálata nem azonos a kábelek szigetelésvizsgálataival. Ebből következik a kábelek szigetelésvizsgálata nem minősül hálózat szigetelés vizsgálatnak. Végezetül kábel az, amit a kábelgyár kábelnek minősít.